+358 40 77 24 517 [email protected]

Ammattijärjestäjä on järjestämiseen ja asiakkaan ohjaukseen perehtynyt ammattilainen. Ammattijärjestäjä on henkilökohtainen valmentaja, joka ohjaa, auttaa ja tukee asiakasta  suunnitelmallisesti työn eri vaiheissa alusta loppuun saakka. Asiakkaan ja ammattijärjestäjän suhde perustuu luottamukseen, asiakkaan toiveiden kunnioittamiseen ja vaitiolovelvollisuuteen.

Kun kutsut ammattijärjestäjän kotiisi, ensimmäinen käynti on ns. tutustumiskäynti. Tapaamisessa voi olla mukana koko perhe tai vain sinä tai jos kysymyksessä on perikunnan omistama huoneisto tai kiinteistö, perikunnan osakkaat. Tapaamisen tarkoitus on käydä läpi tila/tilat mihin järjestelyapua tarvitaan ja mitä muutoksella halutaan saavuttaa.

Ammattijärjestäjä toteuttaa järjestämisen yhdessä asiakkaan kanssa ja tukee asiakasta luopumisprosessin aikana. Ammattijärjestäjä ei päätä mitä tavaraa poistetaan vaan päätökset tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Ammattikuntana ammattijärjestäjä on vielä aika nuori, mutta nykytilanne on osoittanut, että meitä tarvitaan. Nykyajan elämän rytmi monine vaatimuksineen uuvuttaa energisemmänkin ihmisen ja arjen pyörittäminen tavarakaaoksen keskellä voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Voi olla vaikeaa päättää mistä aloittaa, jos kaikkea on vain liikaa. 

Ammattijärjestäjän työ on auttaa asiakasta löytämään yhdessä oikea suunta, miten omasta arjesta oli sitten kotona tai töissä saa toimivan.

Ammattijärjestäjä auttaa ihmisiä luopumaan turhasta tavarasta, antaa vinkkejä elämän ja ajan hallintaan. Ylimääräisestä tavarasta luopuminen ei ole helppoa, mutta yhdessä ammattilaisen kanssa se onnistuu. Olen valmis auttamaan.

Aika riippuu siitä, millainen tila järjestetään. Järjestämiseen käytetty aika sovitaan etukäteen ja se voidaan jaksottaa useammalle päivälle tai viikoille riippuen järjestettävän tilan laajuudesta. Järjestäminen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden myös hänen aikataulunsa.

Tutustumiskäynti on maksuton. Lopullinen hinta määräytyy järjestämiseen käytetyn ajan, laajuuden mukaan. Ammattijärjestäjä on läsnä koko järjestämisen ajan ja tekee sitä yhdessä asiakkaan kanssa. Auttaa, ohjaa ja kannustaa saavuttamaan toivotun tavoitteen sovitussa aikataulussa. Hintaesimerkkejä löydät hinnastosta.

Jos pois kuljettava tavaramäärä on niin suuri, että siihen tarvitaan erillistä kuljetusta, asiakas maksaa tavaran pois kuljettamisesta syntyneet kulut. Kierrätysvaihtoehdot tutkitaan tapauskohtaisesti.

Ammattijärjestäjän työ on hyväksytty kotitalousvähennyksen piiriin.
Kotitalousvähennys on 40 % työn osuudesta.

Vastuullisuus on VilliKodin toiminnan keskiössä. Tavaroiden kierrätys tehdään ekologisesti. Asiakkailta poistettavat tavarat lajitellaan siten, että mahdollisimman paljon voimme kierrättää. Ensimmäisenä mietitään tarvitsevatko sukulaiset tai tuttavat poistettuja tavaroita. Loput tavarat joko lahjoitetaan, laitetaan myyntiin, kiertoon tai roskiin. Roskiin menevät lajitellaan. Sekajätteen määrä minimoidaan.

Asiakas päättää mitä poistettavilla tavaroilla tehdään. Kaikki käyttökelpoinen tavara pyritään kierrättämään joko asiakkaan toimesta tai muiden esim. kierrätyskeskusten kautta. Nykyään on paljon myös erilaisia toimijoita, jotka ottavat käyttökelpoista tavaraa joko myyntiin tai lahjoituksina, esim. Tuusulan alueella toimiva  Onnion Store. Eri vaihtoehdot pohditaan yhdessä tapauskohtaisesti.  Alueellisesti toimivat sorttiasemat ovat jätteiden käsittelykeskuksia.

Asiakkaan asiat ovat aina luottamuksellisia ja ammattijärjestäjällä on vaitiolovelvollisuus.

Ammattijärjestäjä ei ota asiakkaiden tavaroita omaan käyttöön eikä myy niitä eteenpäin.

Lue lisää Ammattijärjestäjien eettisestä ohjeistuksesta.